Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Vid långvariga smärttillstånd rekommenderas fysisk aktivitet som bör anpassas till personens individuella förutsättningar och hälsotillstånd av medicinskt utbildad personal.1551256188Smärttillstånd-långvariga-utbredda

 

 

Texten är hämtad från www.fyss.se under följande upphovsrätt:

Copyright Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) ur handboken FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published.