Author: admin

Home / admin
Smärtkliniker och smärtenheter
Post

Smärtkliniker och smärtenheter

Detta är en förteckning över smärtkliniker i Sverige. Varje verksamhetsansvarig ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Sammanställd av Svenska Smärtläkarföreningen.     https://slf.se/svenska-smartlakarforeningen/smartkliniker/

Vårdcentraler
Post

Vårdcentraler

För att få hjälp vid ett sjukdomstillstånd kan man ringa till sjukvårdsupplysningen och tala med en sjuksköterska som rekommenderar lämpliga åtgärder såsom vilken mottagning som man skall välja eller vid akuta tillstånd, tillkalla omedelbar hjälp.     https://www.1177.se/Skane/Tema/Patientlagen/Valja-vard/Valja-vardmottagning/

Läkemedel vid långvarig smärta
Post

Läkemedel vid långvarig smärta

Smärta brukar betraktas som långvarig eller kronisk om du har haft ont i minst tre månader. Du behöver inte ha ont hela tiden, det kan också vara smärta som kommer tillbaka gång på gång. Långvarig smärta kan lindras med olika typer av läkemedel beroende på vad som är orsaken till din smärta. Ibland kan du...

Basal kroppskännedom kan minska smärta
Post

Basal kroppskännedom kan minska smärta

Känslor och stress påverkar våra kroppar och sätter ibland spår i vår hållning, andning och rörelsemönster. Basal kroppskännedom kan då vara ett verktyg till hjälp.     https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Basal-kroppskannedom-kan-minska-smarta/

Hälsosam helhet
Post

Hälsosam helhet

Maten vi äter spelar en avgörande roll för vår hälsa. Att äta grönare, lagom mycket och röra på sig är grunden för en hälsosam helhet. Artikeln ger bakgrund till kroppens behov och kostrekommendationer.      

Helhet o Kvalitet
Post

Helhet o Kvalitet

De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också rekommendationer om specifika näringsämnen och fysisk aktivitet som främjar en god hälsa på både kort och lång sikt.  

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd
Post

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Vid långvariga smärttillstånd rekommenderas fysisk aktivitet som bör anpassas till personens individuella förutsättningar och hälsotillstånd av medicinskt utbildad personal.     Texten är hämtad från www.fyss.se under följande upphovsrätt: Copyright Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) ur handboken FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 2017).

Smärta
Post

Smärta

Smärta kan till exempel bero på en skada eller en sjukdom. Men ibland går det inte att hitta orsaken till smärtan. Smärta kan komma plötsligt och gå över snabbt, eller vara långvarig och pågå i flera månader. Det är viktigt att du som har haft ont länge får rätt råd och behandling och hjälp att...

  • 1
  • 2
  • 7