Categoría: Available non-pharmaceutical intervention Intervención no farmacológica disponible.

Home / Available non-pharmaceutical intervention Intervención no farmacológica disponible.
Mindfulness Stress & Smärta
Entrada

Mindfulness Stress & Smärta

Medveten närvaro för glädje och livskvalitet. Hantering av stress och smärta i dagliga livet.     Monica arbetar på Sjukgymnastik, Stress & Smärtmottagningen i Lund. Hon har 30 års erfarenhet av kliniskt arbete och har omfattande vidareutbildningar inom rehabilitering, stress och smärthantering liksom inom kognitiv beteende terapi. Dagligen möter hon människor i alla åldrar med...

  • 1
  • 2