Categoría: Buscar ayuda y servicios de área disponibles

Home / Buscar ayuda y servicios de área disponibles
Smärtkliniker och smärtenheter
Entrada

Smärtkliniker och smärtenheter

Detta är en förteckning över smärtkliniker i Sverige. Varje verksamhetsansvarig ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Sammanställd av Svenska Smärtläkarföreningen.     https://slf.se/svenska-smartlakarforeningen/smartkliniker/

Vårdcentraler
Entrada

Vårdcentraler

För att få hjälp vid ett sjukdomstillstånd kan man ringa till sjukvårdsupplysningen och tala med en sjuksköterska som rekommenderar lämpliga åtgärder såsom vilken mottagning som man skall välja eller vid akuta tillstånd, tillkalla omedelbar hjälp.     https://www.1177.se/Skane/Tema/Patientlagen/Valja-vard/Valja-vardmottagning/

DOLEURS PERSISTANTES
Entrada

DOLEURS PERSISTANTES

Vous vous plaignez d’un «mal de dos», d’une «sciatique», d’un «mal de tête» ou de toute autre douleur. Malgré les traitements, votre douleur persiste. Habituellement, le traitement d’une douleur se confond avec celui de sa cause. Lorsque c’est insuffisant, on doit faire appel à une approche thérapeutique différente. La douleur devient la maladie à traiter....