Webbplattform

Webbplattform

Webbplatformen är ett online-verktyg som är utformat för de professioner inom hälso- och sjukvården som arbetar med personer som lider av kronisk smärta. Plattformen gör det möjligt för kliniker – läkare, sjuksköterskor, allmänläkare – att övervaka patienternas hälsoproblem i realtid, på grundval av de smärtrapporter som patienterna gör i sin elektroniska loggbok och uppdateringarna avseende terapi och övningar. En elektronisk medicinsk post (EMR) för varje patient är inbakad i plattformen, vilket underlättar lagring och hämtning av medicinsk bakgrundsfakta och hälsodata när det behövs. Dessutom möjliggör plattformen text- och multimediemeddelanden mellan patient och berörd sjukvårdspersonal för att förbättra kontinuerlig övervakning och återkoppling.